แผ่นโปร่งแสงสะท้อนความร้อน คูลรูฟ - cool roof canopy heat reflect
แผ่นโปร่งแสงลอนกันสาด มินิ โกลด์ - minigold canopy
แผ่นโปร่งแสงเจรูป ดีไซน์ มินิมอล - jroof canopy minimal style
แผ่นโปร่งแสงเอ็นเวฟ - nwave canopy new zealand style
เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศนิวซีแลนด์