แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์ สีเขียวทะเล ค่าปริมาณแสงส่องผ่าน 42%

แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์ สีเขียวทะเล ค่าปริมาณแสงส่องผ่าน 42%