แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์ สีเขียวหยก ค่าปริมาณแสงส่องผ่าน 50%

แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์ สีเขียวหยก ค่าปริมาณแสงส่องผ่าน 50%