แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์ สีฟ้าคราม ค่าปริมาณแสงส่องผ่าน 30%

แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์ สีฟ้าคราม ค่าปริมาณแสงส่องผ่าน 30%