แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์ สีฟ้าใส ค่าปริมาณแสงส่องผ่าน 60%

แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์ สีฟ้าใส ค่าปริมาณแสงส่องผ่าน 60%