แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์ สีไอซ์ที ค่าปริมาณแสงส่องผ่าน 18%

แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์ สีไอซ์ที ค่าปริมาณแสงส่องผ่าน 18%