แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์ สีชาเข้ม ค่าปริมาณแสงส่องผ่าน 26%

แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์ สีชาเข้ม ค่าปริมาณแสงส่องผ่าน 26%