แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์ สีครีม ค่าปริมาณแสงส่องผ่าน 46%

แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์ สีครีม ค่าปริมาณแสงส่องผ่าน 46%