แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์ สีนิล ค่าปริมาณแสงส่องผ่าน 13%

แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์ สีนิล ค่าปริมาณแสงส่องผ่าน 13%