แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์ สีเทา ค่าปริมาณแสงส่องผ่าน 10%

แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์ สีเทา ค่าปริมาณแสงส่องผ่าน 10%