แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์ สีน้ำเงินทะเลลึก ค่าปริมาณแสงส่องผ่าน 10%

แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์ สีน้ำเงินทะเลลึก ค่าปริมาณแสงส่องผ่าน 10%