About US

เกี่ยวกับแผ่นโปร่งแสง มินิ โกลด์

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ความเป็นมาของ มินิ โกลด์

เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับงานหลังคา ทั้งในกลุ่มของงานอุตสาหกรรมและ งานบ้านเรือนภายใต้แบรนด์โปรฟาส์ท ในกลุ่มงานหลังคาโปร่งแสงเราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาโปร่งแสง ในแบรนด์ ท๊อปกลาส เอฟ อาร์ พี (Topglass FRP) เป็นแผ่นหลังคาในสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในคุณภาพ เราจึงนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในการผลิตแผ่นหลังคาโปร่งแสงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม มาพัฒนาเป็นแผ่นโปร่งแสงสำหรับอาคารบ้านเรือน ในชื่อแบรนด์ มินิ โกลด์ โดยเราปรับรูปแบบของลอนให้เหมาะสมกับการนำไปใช้กับบ้านได้หลากหลาย

ผู้ที่สนใจและต้องการติดตั้งแผ่นหลังคาโปร่งแสงให้กับบ้านที่คุณรักนั้น มั่นใจได้เลยว่าคุณภาพของแผ่นหลังคาโปร่งแสงไฟเบอร์กลาสของเรานั้น คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน อย่างแน่นอน

มาตรฐานการผลิต

แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสง อินโน-คอนส์ ผลิตด้วยเทคโนโลยี แบบเดียวกับที่ใช้ในการผลิตแผ่นโปร่งแสง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศนิวซีแลนด์ ได้มาตรฐาน AS/NZS 4256.3:2006 ID:4115 ที่ได้รับการยอมรับกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิต BSI จากประเทศออสเตรเลี่ย ซึ่งเป็นหน่วยงาน รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับใน 150 ประเทศทั่วโลก และได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 612-2549 ของประเทศไทย

มอก แผ่นโปร่งแสง
BSI แผ่นโปร่งแสง