About US

เกี่ยวกับแผ่นหลังคาโปร่งแสง

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นโปร่งแสง ในแบรนด์ ท็อปกลาส, คูลรูฟ, เจรูฟ, มินิ โกลด์ มีอายุยาวนานมามากกว่า 25 ปี โดยบริษัทได้นำเทคโนโลยีการผลิตล่าสุดจากนิวซีแลนด์ ที่ใช้ในการผลิตแผ่นโปร่งแสงสำหรับงานอุตสาหกรรมมาพัฒนาใช้เข้ากับ การผลิตแผ่นโปร่งแสงสำหรับงานต่อเติม ทำให้ได้แผ่นโปร่งแสงที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและยังมีคุณสมบัติที่ช่วยป้องกันความร้อนและรังสียูวี

แบรนด์สินค้าภายใต้การดูแลของบริษัท

บ. อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างหลายส่วนงานด้วยกัน เช่น สกรูปลายสว่านสำหรับงานหลังคาและไม้ฝา, แผ่นสะท้อนความร้อนและแผ่นปิดรอยต่อ, แปสำเร็จรูปสำหรับงานโครงหลังคา, ยาแนวสำหรับงานยาแนวรอยต่อ, แผ่นหลังคาโปร่งแสงงานอุตสาหกรรม

มาตรฐานการผลิต

แผ่นหลังคาโปร่งแสง อินโน-คอนส์ ผลิตด้วยเทคโนโลยี แบบเดียวกับที่ใช้ในการผลิตแผ่นโปร่งแสง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศนิวซีแลนด์ ได้มาตรฐาน AS/NZS 4256.3:2006 ID:4115 ที่ได้รับการยอมรับกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิต BSI จากประเทศออสเตรเลี่ย ซึ่งเป็นหน่วยงาน รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับใน 150 ประเทศทั่วโลก และได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 612-2549 ของประเทศไทย

แผ่นหลังคาโปร่งแสง อินโน-คอนส์ ผลิตด้วยเทคโนโลยี แบบเดียวกับที่ใช้ในการผลิตแผ่นโปร่งแสง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศนิวซีแลนด์ ได้มาตรฐาน AS/NZS 4256.3:2006 ID:4115 ที่ได้รับการยอมรับกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิต BSI จากประเทศออสเตรเลี่ย ซึ่งเป็นหน่วยงาน รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับใน 150 ประเทศทั่วโลก และได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 612-2549 ของประเทศไทย

มอก แผ่นโปร่งแสง
BSI แผ่นโปร่งแสง

ติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage

แผ่นหลังคาโปร่งแสง อินโน-คอนส์ ผลิตด้วยเทคโนโลยี แบบเดียวกับที่ใช้ในการผลิตแผ่นโปร่งแสง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศนิวซีแลนด์ ได้มาตรฐาน AS/NZS 4256.3:2006 ID:4115 ที่ได้รับการยอมรับกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ได้รับการรับรองคุณภาพการผลิต BSI จากประเทศออสเตรเลี่ย ซึ่งเป็นหน่วยงาน รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับใน 150 ประเทศทั่วโลก และได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 612-2549 ของประเทศไทย