โทรปรึกษาเรื่องการต่อเติม
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

มากกว่ากันสาด

คือมุมโปรดของทุกคนในครอบครัว

มินิ โกลด์ หลังคาโปร่งแสง อันดับ 1 ที่ช่างแนะนำ

หลังคากันสาดโปร่งแสง ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้บ้าน ให้แสงสว่างเป็นธรรมชาติ จอดรถได้ ตากผ้าแห้งไว ใช้เป็นพื้นที่นั่งเล่น ทำกิจกรรมได้หลากหลาย

หลังคากันสาดโปร่งแสง ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้บ้านให้แสงสว่างเป็นธรรมaชาติ จอดรถได้ ตากผ้าแห้งไว ใช้เป็นพื้นที่นั่งเล่น ทำกิจกรรมได้หลากหลาย

มากกว่ากันสาด

คือมุมโปรดของทุกคนในครอบครัว

มินิ โกลด์ หลังคาโปร่งแสง อันดับ 1 ที่ช่างแนะนำ

หลังคากันสาดโปร่งแสง ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้บ้านให้แสงสว่างเป็นธรรมaชาติ
จอดรถได้ ตากผ้าแห้งไว ใช้เป็นพื้นที่นั่งเล่น ทำกิจกรรมได้หลากหลาย

แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์

หลังคากันสาดโปร่งแสง ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้บ้านให้แสงสว่างเป็นธรรมชาติ จอดรถได้ ตากผ้าแห้งไว ใช้เป็นพื้นที่นั่งเล่น ทำกิจกรรมได้หลากหลาย

แผ่นหลังโปร่งแสง เจรูฟ

แผ่นโปร่งแสงดีไซน์ มินิมอล ท้องลอนเรียบกว้างสันลอนสูง ช่วงให้แผ่นดูเรียบไปกับโครงหลังคา เหมาะกับบ้านที่ต้องการความเรียบง่าย สวยงาม เข้าได้กับบ้านทุก

แผ่นหลังคาโปร่งแสง
สะท้อนความร้อน คูลรูฟ 2

แผ่นโปร่งแสงเสริมชั้นสารเคลือบเทคโนโลยี Gel Coat ช่วยสะท้อนความร้อน ทำให้อุณภูมิใต้แผ่นต่ำกว่าแผ่นโปร่งแสงทั่วไป สูงสุด 10 องศา เหมาะสำหรับต่อเติมพื้นที่ที่มีการทำกิจกรรมเป็นเวลานาน

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ แผ่นโปร่งแสงแต่ละรุ่น

ตารางเปรียบเทียบแผ่นหลังคาแต่ละประเภท

ขอคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก มินิ โกลด์ ฟรี!!

รับประกันความพึงพอใจ

ลูกค้ามั่นใจในสินค้าของเรา

ต่อเติมโครงใหม่
หรือใช้โครงหลังคาเดิมก็ได้

แข็งแรงทนทานด้วยทนทาน
ด้วยแผ่นหลังคาโปร่งแสง INNO-CONS
มาตรฐานอุตสาหกรรม

ข้อมูลแผ่นโปร่งแสงสำหรับช่างและนักออกแบบ

ข้อมูล รูปลอนของแผ่น (Profile)

ดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบการติดตั้ง

รูปงานจริง ตัวอย่างโครงสร้าง และแบบแปลนการต่อเติม