ต่อเติมกันสาดแยกโครงสร้าง ไม่ให้บ้านรับภาระ

การต่อเติมส่วนครัว หรือพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ก็ต้องคำ ...