วิธีการติดตั้ง
หลังคาโปร่งแสง คูลรูฟ และ เจรูฟ

แผ่นหลังคากันสาดโปร่งแสง คูลรูฟและเจรูฟ ติดตั้งง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน แต่หากจะติดตั้งให้สวยงามและถูกต้อง ควรปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้การติดตั้งออกมาสมบูรณ์ สวยงาม และไม่มีปัญหาการรั่วซึม และยังทำให้กันสาดมีอายุยืนยาวขึ้นอีกด้วย

ขั้นตอนการติดตั้งหลังคาโปร่งแสง

วางระยะจันทร์ทันที่ 1 เมตร และวางแปลที่ระยะ 1 เมตร

แผ่นโปร่งแสง คูลรูฟ และเจรูฟ ออกแบบมาให้ใช้ระยะแปและจันทันระยะ 1×1 เมตร เป็นระยะที่ทำให้ติดตั้งได้ง่าย หากติดตั้งถูกต้องจะทำให้รอยซ้อนทับของแผ่นตรงกับแนวจันทันพอดีทำให้ดูเรียบร้อยสวยงาม ประหยัดโครงสร้าง หากใช้ระยะของแปมากเกิน 1 เมตร อาจทำให้แผ่นหย่อนเกิดการตกท้องช้าง น้ำขัง เกิดคราบสกปรกสะสม และอาจรั่วซึมได้

องศาลาดเอียงของโครงสร้างต้องไม่น้อยกว่า 5 องศา

องศาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับติดตั้งหลังคา เพื่อระบายน้ำได้ดี ป้องกันการรั่วซึม

วัดระยะจากแปดตัวแรกจนถึงผนังและเพิ่มระยะเกินแต่แรกอีก 10 เซนติเมตร

เป็นการยื่นปลายแผ่นเพื่อป้องกันน้ำย้อนเข้าโครงหลังคา

การซ้อนทับแผ่น

ให้แผ่นด้านที่มีปลายยื่นออกมาวางอยู่ด้านใต้ล่าง

ติดตั้งหลังคาด้วยสกรู

ยิงสกรูโดยแปต้น และแปสุดท้ายให้ยิงสกรูทุกสันลอน แปถัดไปให้ยิงสกรูลอนเว้นลอน

รอยซ้อนแผ่นติดตั้งตรงจันทัน

หากติดตั้งโครงสร้างด้วยระยะ แปและจันทัน 1×1 เมตร รอยซ้อนทับของแผ่นจะถูกบังด้วยแนวของจันทันพอดี ทำให้ดูเรียบร้อยสวยงาม