ชั้นผิวแผ่นโปร่งแสง และเทคโนโลยี CHP มินิ โกลด์ / เจรูฟ