แผ่นโปร่งแสงลอนกันสาด มินิ โกลด์ - minigold canopy