เลือกแผ่นโปร่งแสงอย่างไร ให้ได้ปริมาณแสงตามต้องการ

...