เหตุผลหลักที่เราเลือกแผ่นโปร่งแสงมาใช้ติดตั้งเป็นกันสาดก็คงจะเป็นความต้องการที่จะทำให้บ้านดูสว่างและดูโปร่งแม้จะติดตั้งกันสาด แต่การจะนำไปใช้ในแต่ละพื้นที่ปริมาณของแสงที่เราต้องการคงจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้น ๆ แล้วเราจะมีการเลือกและควบคุมปริมาณแสงให้ได้ตามต้องการได้อย่างไรมาดูกันเลย

สิ่งที่มีผลต่อปริมาณของแสงในการติดตั้งกันสาดโปร่งแสงนั้น มีอยู่ 2 ปัจจัย คือ 1. ค่าแสงส่องผ่านของแผ่นหลังคา 2. โครงสร้างและการตกแต่ง

1. ค่าแสงส่องผ่านของแผ่นหลังคา

ในการเลือกวัสดุโปร่งแสงหรือแผ่นโปร่งแสงมามุงหลังคา ควรศึกษาปริมาณค่าแสงสองผ่านของแผ่นหลังคาให้ดีก่อนตัดสินใจเลือกใช้ เพราะแผ่นโปร่งแสงแต่ละชนิดจะมีปริมาณแสงส่องผ่านไม่เท่ากัน ถึงแม้จะเป็นแผ่นชนิดเดียวกันแต่ต่างแบรนด์ก็มีปริมาณค่าสีแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่แล้วปริมาณของแสงสองผ่านของแผ่นโปร่งแสงจะขึ้นอยู่กับสีของแผ่นหลังคา

การเลือกสีควรคำนึงถึง บริเวณที่นำไปติดตั้ง ความสูงของหลังคา และช่องทางระบบความร้อน หากเลือกแผ่นโปร่งแสงที่มีปริมาณแสงส่องผ่านมากความร้อนก็จะมากตามไปด้วย

2. โครงสร้างและการตกแต่ง

นอกจากปริมาณแสงส่องผ่านของแผ่นแล้วเราสามารถความคุมปริมาณของแสงได้จากวิธีการติดตั้ง รูปแบบโครงสร้างและการตกแต่ง ดังนี้

     2.1 การติดตั้งแผ่นโปร่งแสงเพียงบางส่วน

ติดตั้งแผ่นโปร่งแสงสลับกับแผ่นหลังคาทึบแสง เพื่อให้ได้แสงเฉพาะบริเวณที่ต้องการ ในการติดตั้งในรูปแบบนี้ควรเลือกแผ่นโปร่งแสงที่กระจายแสงได้ดีเพื่อให้แสงกระจายทั่วถึง ไม่เป็นแสงสลับเงา

     2.2 ติดตั้งระแนงเป็นชั้นกรองแสง

ระแนงเป็นส่วนเสริมความสวยงามให้กับกันสาด และมักจะนำมาใช้ในงานตกแต่ง แบ่งสัดส่วนของพื้นที่ และใช้เป็นผนังเพื่อพรางสายตา ป้องกันแสงแดดและป้องกันลม

ระแนงยังสามารถนำมาใช้เป็นตัวช่วยลดแสงของกันสาด โดยการติดตั้งไว้ใต้แผ่นโปร่งแสง นอกจากจะช่วยกรองแสงแล้วระแนงยังช่วยสร้างมิติของแสงเงาที่ส่องผ่านจากแผ่นโปร่งแสง เป็นการเล่นแสงและเงา เสริมให้บ้านดูน่าสนใจและทำให้ดูโมเดิร์นอีกด้วย

แผ่นหลังคาโปร่งแสง มินิ โกลด์
แผ่นโปร่งแสงกันร้อน สะท้อนยูวี คูลรูฟ