หลายท่านอยากต่อเติมกันสาด และต้องการวัสดุหลังคากันสาดแบบเรียบ ไม่มีลอน เพื่อให้กันสาดหน้าบ้านออกมาเป็นรูปแบบสไตล์โมเดิร์น แต่ก่อนที่จะเลือกกันสาดที่เป็นแผ่นเรียบนั้นมาทำความรู้จักกับแผ่นหลังคาชนิดที่มีลอนกันก่อนว่า หลังคามีลอนดีกว่าอย่างไร

หลังคามีลอนไว้ทำไม?

ลอนของหลังคา ในที่นี้เราจะเรียกว่า “สันลอน” หลังคาส่วนใหญ่จะมีสันลอนเป็นส่วนหนึ่งของแผ่น ซึ่งสันลอน นี้มีประโยชน์อยู่ 3 อย่าง คือ

1. เป็นจุดยิงสกรูในการติดตั้งหลังคา

สันลอนจะเป็นส่วนที่สูงที่สุดของแผ่นหลังคานั้นๆ เปรียบเหมือนกับสันเขาที่น้ำจะท่วมได้ยากที่สุด เพราะฉะนั้นการยิงสกรูลงบนสันลอนจึงมีโอกาสที่น้ำจะท่วมหัวสกรูน้อยที่สุด จึงทำให้โอกาสรั่วซึมยากกว่าแผ่นหลังคาที่ไม่มีสันลอน

2. เป็นส่วนที่กำหนดทางน้ำไหล

สันลอนจะเป็นส่วนที่สูงที่สุดของแผ่นหลังคานั้นๆ เปรียบเหมือนกับสันเขาที่น้ำจะท่วมได้ยากที่สุด เพราะฉะนั้นการยิงสกรูลงบนสันลอนจึงมีโอกาสที่น้ำจะท่วมหัวสกรูน้อยที่สุด จึงทำให้โอกาสรั่วซึมยากกว่าแผ่นหลังคาที่ไม่มีสันลอนสันลอนบนหลังคาก็เปรียบเหมือนกับขอบบนของรางน้ำ ที่เป็นตัวกำหนดทิศทางที่น้ำจะไหลบนหลังคา ยิ่งสันลอนสูงก็เหมือนกับรางน้ำที่ลึก น้ำก็จะถูกระบายได้ดีกว่าหลังคาที่สันลอนเตี้ยหรือไม่มีลอน ซึ่งการที่น้ำระบายได้ดีก็จะช่วยลดปัญหาการรั่วซึมเข้าบริเวณรอยต่อ หรือบริเวณซ้อนทับของแผ่นหลังคา

3. ความแข็งแรงของแผ่น

หากวัสดุชนิดเดียวกันที่มีความหนาและคุณสมบัติเหมือนกัน เมื่อมีสันลอนที่สูงจะช่วยให้แผ่นแข็งแรงมากกว่าเนื่องจาก ตัวสันลอนที่สูงจะช่วยรับแรงที่มากระทำกับแผ่นและแรงการดัดของแผ่นได้มากกว่า

4. มีโอกาสน้ำขังจากแผ่นแอ่นตัว

เนื่องจากแผ่นแบบเรียบไม่มีสันลอนที่เสริมความแข็งแรง ทำให้แผ่นที่ติดตั้งแล้วมีโอกาสที่จะหย่อน แอ่นตกท้องช้าง และเกิดการขังตัวของน้ำและฝุ่น ทำให้เกิดโอกาสในการรั่วซึมได้สูงกว่าแผ่นหลังคาชนิดมีลอน

แผ่นโปร่งแสง คูลรูฟ และเจรูฟ เป็นหลังคาที่มีสันลอนสูง ท้องลอนเรียบและกว้าง ช่วยให้ระบายน้ำได้ดีไม่เกิดการรั่วซึม ลักษณะของแผ่นจะมีลอนจำนวน 5 ลอน เมื่อติดตั้งแล้วได้ความรู้สึกใกล้เคียงกับแผ่นหลังคาแบบเรียบ แต่มั่นใจได้มากกว่าเรื่องการรั่วซึมของแผ่นหลังคา และเมื่อติดตั้งแล้วก็ยังได้ความรู้สึกโมเดิร์นไม่แตกจากแผ่นแบบเรียบ