เจ้าของบ้านหลายคนอยากได้กันสาดแบบไม่มีเสา เพราะอยากให้บ้านโล่ง และไม่เสียพื้นที่ในการวางเสา คำตอบคือได้ แต่!! การติดตั้งกันสาดแบบไร้เสาก็มีข้อจำกัดในเรื่องน้ำหนักของโครงสร้างและตัวแผ่นกันสาด มินิ โกลด์ ขอแนะนำระยะที่ได้กันสาดไร้เสาแบบแข็งแรง มั่นคง และปลอดภัยคือ ไม่ควรยื่นเกิน 2.5 เมตร

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการติดตั้งกันสาดแบบไร้เสา คือ

1. กันสาดยื่นมากเกิน ทำให้ไม่แข็งแรงโครงสร้างอาจพังทลายลงมาได้

2. ตัวบ้านต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้น อาจทำให้เกิดอาการแตกร้าวหรือทรุดได้

3. แรงลมหรือปัจจัยจากสภาพดินฟ้าอากาศก็มีผลเช่นกัน

ทั้งนี้ควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญในการติดตั้งกันสาดในรูปแบบไร้เสา หรือวิศวกรของหมูบ้านก่อนจะทำการติดตั้ง