ไฟเบอร์กลาสต่างจาก โพลีคาร์บอเนตยังไง

ไฟเบอร์กลาสต่างจาก โพลีคาร์บอเนตยังไง