การต่อเติมส่วนครัว หรือพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ก็ต้องคำนึงถึงโครงสร้างพื้น และเสารองรับแผ่นหลังคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้การเลือกรูปแบบโครงสร้างกับวัสดุที่ใช้ต่อเติม ควรที่จะสอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่และปัจจัยด้านการใช้งาน
สังเกตว่าทางแอดมินจะมีการพูดถึงเรื่องการแยกโครงสร้างส่วนต่อเติมอยู่บ่อย ๆ นั่นก็เพราะว่าการต่อเติมในแต่ละครั้งค่าใช้จ่ายก็ไม่ใช่น้อย อย่างในแบบมีขนาดพื้นที่ 4×3 ตร.ม. จึงควรแยกโครงสร้างออกจากโครงสร้างหลักจะได้ไม่ดึงรั้งให้โครงสร้างบ้านเดิมต้องเสียหายอีกด้วย

รูปแบบโครงสร้างกันสาดโปร่งแสงที่มียืนมากกว่า 2.5 เมตร

การแยกโครงสร้างออกจากตัวโครงสร้างหลักของบ้าน เพื่อป้องกันปัญหาจากการทรุดตัวของโครงสร้าง

รูปแบบโครงสร้างกันสาดโปร่งแสงที่มียืนมากกว่า 2.5 เมตร

การติดตั้งโครงกันสาดโดยยึดส่วนใดส่วนหนึ่งเข้ากับโครงสร้างหลักของบ้าน มีโอกาสที่บ้านจะเกิดการแตกร้าวจากการทรุดตัว