ใยแก้ว ไม่เป็นมะเร็งจริงหรือ?

ใยแก้ว ไม่เป็นมะเร็งจริงหรือ?