คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันบ้านหนึ่งหลังต้องมีรถอย่างน้อยหนึ่ง ที่จอดรถจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่บ้านทุกหลังต้องมีไว้รองรับเพื่อป้องกันแดดป้องกันฝนให้กับรถ การออกแบบโครงสร้างและขนาด เพื่อให้ได้พื้นที่จอดรถที่คุ้มค่าและพอดีกับการใช้งานเราจะต้องทำอย่างไรบ้างมาดูกัน

พื้นที่สำหรับจอดรถขนาดมาตรฐานสำหรับรถ 1 คัน ควรมีขนาด 2.40 x 5.00 ม. แต่ควรเผื่อพื้นที่ด้านข้างและด้านหน้าไว้ 0.70 ม. และ 0.40 ม. ตามลำดับ เพื่อให้สะดวกต่อการเปิด-ปิด ประตู การขึ้นลงรถและการขนของขึ้นรถ

และสำหรับพื้นที่ที่จอดรถ 2 คันติดกันนั้น ระยะที่เผื่ออาจจะน้อยกว่าตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่มี หากเว้นระยะระหว่างรถ 2 คันได้ก็จะเป็นการดีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเปิดประตูกระแทกกัน

ในเรื่องความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดาน หรือหลังคา ควรอยู่ที่ประมาณ 2.50 ม. เป็นอย่างน้อย แต่ไม่ควรสูงมากจนเกินไป เพราะหลังคาจะไม่สามารถป้องกันแสงแดดแนวทแยงช่วงเวลาเช้าและบ่ายแก่ ๆ ที่จะสาดเข้ามาได้

กว้างยาวดท่าไรดี พื้นที่จอดรถในบ้าน

นอกจากพื้นที่สำหรับจอดรถแล้ว ทางลาดจากถนนขึ้นที่จอดรถก็เป็นสิ่งสำคัญ เช่นกัน โดยทั่วไปแล้ว อัตราส่วนความชันทางลาดกำหนดไว้ไม่เกิน 1:8 (1 ส่วนความสูงพื้นที่ต่อระยะความยาวทางลาด 8 ส่วน)  เช่น หากมีความสูงของพื้นต่างจากถนน 30 ซม. ต้องมีความยาวของทางลาดอยู่ที่ 240 ซม. หรือหากเป็นรถยกสูง สามารถลดหย่อนระยะลงมาที่อัตราส่วน 1:7 ได้ ระยะทางลาดที่กำหนดไว้เพื่อป้องกันท้องรถให้ไม่ขูดกับพื้นและทางลาดนั่นเอง อย่างไรก็ตาม ทางลาดสามารถเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถไปด้วยในตัว หรือออกแบบให้มีทางลาด 2 ระดับในกรณีที่มีพื้นที่จำกัด

กว้างยาวดท่าไรดี พื้นที่จอดรถในบ้าน