แดดในช่วงเวลาแต่ละฤดูกาลแต่ละเดือน จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเพราะการโคจรของดวงอาทิตย์ ทำให้พื้นที่แต่ละพื้นที่ของโลกนั้นได้รับแสงแดดในปริมาณที่ไม่เท่ากัน โดยประเทศไทยของเราจะได้รับแสงแดดที่ร้อนแรงตลอดทั้งปี ดังนั้นแสงแดดจึงมีผลเป็นอย่างมากต่อการอยู่อาศัยและสำคัญต่อการเลือกตำแหน่ง ทิศทางของผังบ้านและการต่อเติมกันสาด

ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ของปี โดยดูจากแผนภาพวิถีโคจรดวงอาทิตย์

พระอาทิตย์อ้อมใต้ (เดือนกันยายน – เดือนเมษายน)
ตั้งแต่เดือนกันยายน จะเป็นเดือนที่เส้นทางวิถีวงโคจรของดวงอาทิตย์ จะเป็นแสงอ้อมจากทางทิศใต้ แล้วจะค่อย ๆ ขยับจากทิศใต้ลงใต้ไปเรื่อย ๆ จนถึงเดือนมกราคมที่แสงแดดจะอ้อมใต้มากที่สุด จากนั้นแดดจะค่อย ๆ ขยับขึ้นเหนือมาจนถึงกลางเดือนเมษายน จะเป็นช่วงที่ตำแหน่งดวงอาทิตย์ตรงกับตำแหน่งของประเทศไทยพอดีทำให้เป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของประเทศไทย และหลังจากสิ้นเดือนเมษายน วิถีวงโคจรของดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนจากการอ้อมทางทิศใต้เป็นการอ้อมทิศเหนือ รวมระยะเวลาแดดอ้อมใต้เป็นเวลา 8 เดือน

ทิศทาง แดด ลม และแนวทางป้องกันความร้อน

พระอาทิตย์อ้อมเหนือ (เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม)
หลังจากที่วิถีโคจรของดวงอาทิตย์เปลี่ยนจากการอ้อมทางทิศใต้ มาเป็นการอ้อมทางทิศเหนือช่วงสิ้นเดือน เมษายน ดวงอาทิตย์จะอ้อมทางทิศเหนือและจะขยับองศาขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดที่เดือนกรกฎาคม และหลังจากนั้นจะค่อย ๆ ขยับลงมาทางทิศใต้ จนถึงช่วงกลางเดือนสิงหาคม วิถีวงโคจรจะเปลี่ยนกลับมาอ้อมทางทิศใต้อีกครั้ง โดยจะวนเวียนในลักษณะนี้ทุก ๆ ปี รวมระยะเวลาแดดอ้อมเหนือเป็นเวลา 4 เดือน

ทิศทาง แดด ลม และแนวทางป้องกันความร้อน

เว็บไซต์ที่ใช้คำนวณทิศทางของแดด ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ ของปี http://suncalc.net

แล้วการโคจรของแดดมีผลอะไรกับการต่อเติม?

ทิศทาง แดด ลม และแนวทางป้องกันความร้อน

เราทราบดีอยู่แล้วว่าตำแหน่งพระอาทิตย์นั้น ขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก เมื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับวิถีโคจรของดวงอาทิตย์แล้วทำให้สรุปได้ดังนี้

ทิศตะวันออก  ได้รับแสงแดดช่วงเช้า-สาย ได้รับความร้อนช่วงสายของวัน มุมของแสงแดดจะเอียงเป็นมุมต่ำ

ทิศตะวันตก ได้รับแสงแดดช่วงบ่าย – เย็น ได้รับความร้อนช่วงบ่ายของวัน  มุมของแสงแดดจะเอียงเป็นมุมต่ำ

ทิศเหนือ  ได้รับแสงแดดและความร้อน ในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม (4 เดือน) โดยแสงแดดจะเป็นลักษณะค่อนข้างแนวดิ่ง

ทิศใต้  ได้รับแสงแดดและความร้อน ในช่วงเดือนกันยายน – เดือนเมษายน (8 เดือน) โดยแสงแดดจะเป็นลักษณะค่อนข้างแนวดิ่ง

หากคุณกำลังสร้างบ้านควรนำความรู้เรื่องทิศทางของแดดมาเป็นสิ่งที่ใช้ในการพิจารณาในการวางตำแหน่งห้องและการใช้งานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทิศทางของแดด แต่หากคุณสร้างบ้านไปแล้วแต่ต้องการปรับปรุงหรือต่อเติม เรามีคำแนะนำว่าทิศทางใดของบ้านควรต่อเติม

ทิศทาง แดด ลม และแนวทางป้องกันความร้อน

ทิศตะวันออก ควรเปิดรับแดด เพราะเป็นทิศที่รับแสงแดดอ่อน ๆ ในช่วงเช้า แสงแดดจะช่วยฆ่าเชื้อโรคภายในบ้านได้

ทิศตะวันตก ควรป้องกันแดด เพราะเป็นทิศที่โดนแดดตลอดทั้งปี ควรต่อเติมกันสาดหรือปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันแสงแดดลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวบ้าน เป็นทิศที่จะมีความร้อนสะสม

ทิศเหนือ ควรเปิดรับลมและแสง เพราะเป็นทิศที่โดนแดดไม่มาก และเป็นทิศที่มีกระแสลมผ่านหากเปิดรับลมก็จะช่วยให้บ้านอยู่สบายขึ้น

ทิศใต้ ควรป้องกันแดดเปิดรับลม เพราะเป็นทิศที่โดนแดดตลอดเกือบทั้งปี ควรต่อเติมกันสาดหรือปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันแสงแดด และเป็นทิศที่มีกระแสลมผ่านหากเปิดรับลมก็จะช่วยให้บ้านอยู่สบายขึ้น

บ้านเมืองเราเป็นเมืองร้อน การใส่ใจในทิศทางแดด ทิศทางลมเป็นเรื่องสำคัญ หากอยากให้บ้านที่อยู่เย็นสบายขึ้นลองนำความรู้นี้ไปปรับใช้กับบ้านของคุณจะปลูกต้นไม้หรือจะติดตั้งต่อเติมกันสาดก็ได้ไม่ว่ากัน