เจ้าของบ้านที่มีแพลนจะต่อเติมบ้าน เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้งาน หรือเป็นการปรับปรุงบ้าน เพื่อรองรับความต้องการของสมาชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่การต่อเติมบ้านของคนไทย มักจะเป็นการต่อเติมหลังคาโรงจอดรถเพื่อป้องกันแดด ฝน ให้กับรถของเรา และลดแสงแดดที่สาดเข้าตัวบ้านโดยตรง ต่อเติมครัวไทยนอกบ้านเพื่อแยกสัดส่วนของพื้นที่ทำอาหาร หรือเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายใน ทั้งห้องสำหรับผู้สูงอายุ พื้นที่พักผ่อน พื้นที่ทำงาน สำหรับการต่อเติมบ้านมีสิ่งที่ต้องรู้และต้องเตรียมมากมาย วันนี้ มินิ โกลด์ รวบรวมสิ่งที่คุณต้องรู้ไว้ให้แล้ว

กฎหมาย การต่อเติมบ้าน ที่ต้องรู้

ในส่วนนี้เป็นส่วนที่จำเป็นต้องรู้ไว้ก่อนต่อเติมบ้านมากๆ เพราะหากเราต่อเติมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจจะต้องถึงขั้นรื้อถอนสิ่งที่ได้ต่อเติมไป และอาจจะมีโทษในทางกฏหมาย หากคุณกำลังจะต่อเติมบ้านที่มีการขยายพื้นที่ และเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ จำเป็นต้องขออนุญาตจากทางราชการ

1. ชั้นใดชั้นหนึ่ง ตั้งแต่ 5 ตารางเมตร
2. เปลี่ยนหลังคา หรือขยายหลังคา ให้ปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม
3. เพิ่ม – ลด สัดส่วนหรือเปลี่ยนเสา คาน บันได และผนัง

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดิน ที่กฏหมายกำหนดไว้เช่นกัน โดยมีข้อบังคับดังนี้

1. มีพื้นที่บ้านต้อง ว่างไม่น้อยกว่า 30% ของพื้นที่ หลังจากต่อเติม โดยดูจากพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ที่ไม่มีหลังคาปกคลุม
2. สำหรับอาคารที่สูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังที่มีช่องเปิด ประตู หน้าต่าง ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินอย่างน้อย 2 เมตร แต่ถ้าเป็นอาคารสูงเกิน 9 เมตร ต้องเว้นระยะห่าง 3 เมตร และสำหรับผนังที่ไม่มีช่องเปิด ต้องห่างจากเขตที่ดินอย่างน้อย 0.5 เมตร โดยเงื่อนไขทั้งหมดนี้จะยกเว้นได้หากได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง

ในส่วนของกฏหมายควรศึกษาให้ละเอียด และควรดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับเพื่อนบ้านหรือผิดกฏหมาย และนำไปสู่การรื้อถอนในภายหลัง

ตรวจเช็คโครงสร้างบ้านก่อน

หลังจากที่คุณรู้ว่าจะมีการต่อเติมแล้ว ต้องตรวจเช็คว่าโครงสร้างบ้านของเรามีข้อจำกัดอะไรบ้าง หากเป็นบ้านเก่าควรดูสภาพโครงสร้างเดิมยังมั่นคงแข็งแรงหรือไม่ โดยเฉพาะโครงสร้างบ้านที่นิยมมากในปัจจุบัน อย่างผนังพรีแคสที่เป็นผนังรับแรงการเจาะทุบผนัง อาจมีผลต่อการรับน้ำหนักโดยรวมได้ จึงควรตรวจสอบด้วยว่าบ้านของเราเป็นโครงสร้างแบบใด นอกจากนี้ยังมีเรื่องของงานฐานรากที่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานต่อเติมของบ้านเรา ในส่วนนี้อาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนทำการต่อเติม เพื่อความปลอดภัย

วางแผนให้ดี

การต่อเติมบ้านควรมีการวางแผนก่อน เพราะค่อนข้างใช้ระยะเวลานาน และมีค่าใช้จ่ายสูง จึงควรวางระยะเวลา และจัดการสิ่งต่างๆให้พร้อมก่อน

1.เลือกช่วงเวลาหรือดูฤดูกาลให้ดี การต่อเติมบ้านหากหลีกเลี่ยงฤดูฝนได้จะดีที่สุด เพราะอาจจะให้หน้างานเสียหายจากพายุฝน และอาจทำให้งานเสร็จล่าช้าหากช่างไม่สามารถทำงานได้เพราะฝนตก

2.การสรุปงานกับช่างให้ดี บางครั้งการสื่อสารระหว่างเจ้าของบ้านและช่างอาจมีความเข้าใจผิดได้ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดพลาด ควรสรุปงานกับช่างให้ชัดเจน และเข้าใจตรงกัน เพื่อให้งานถูกต้องตามที่ต้องการ เช่น ตำแหน่งของงานระบบน้ำ ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ แนวการวางกระเบื้อง ในงานต่อเติมมักมีสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจมองข้ามไป หากไม่ได้ตกลงกันให้ดีอาจจะก่อให้เกิดการแก้ไขงานครั้งใหญ่ได้

เลือกผู้รับเหมาอย่างไร

การเลือกผู้รับเหมาเป็นส่วนที่สำคัญมากๆ เพราะมีผลต่อคุณภาพงานต่อเติม และความปวดหัวต่างๆที่พบเจอ ทั้งเรื่องความรับผิดชอบ การเลือกวัสดุ โดยเทคนิคในการเลือกผู้รับเหมา คือการเลือกจากผู้ที่มีประสบการณ์ โดยดูจากผลงานที่ผ่านมา ยิ่งเป็นบริษัทที่มีที่ตั้งได้ยิ่งดี เป็นการันตีว่าเราสามารถติดตามได้ เลือกจากผู้รับเหมาที่มีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ อย่างชัดเจนครบถ้วน เช่น การแจกแจงราคาสิ่งของต่างๆ มีการกำหนดเวลางานในแต่ละขั้นตอน มีการทำสัญญาจ้าง และมีการรับประกันงาน

สำหรับการเลือกนี้อาจจะเป็นวิธีเบื้องต้นในการเลือก เราควรเปรียบเทียบผู้รับเหมาหลายๆเจ้า เพื่อให้เห็นความแตกต่าง จากนั้นค่อยพิจารณาเลือกใช้บริการ ผู้รับเหมารายใดที่เสนอราคาต่ำไป อาจใช้วัสดุคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ส่วนผู้รับเหมาที่เสนอราคาสูงเกินไปเป็นการเอากำไรเกินควร

อย่าลืมแจ้งเพื่อนบ้าน และนิติ

บ้านใกล้เรือนเคียงกัน ต้องรักษาสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้ การที่เราต้องต่อเติมอาจจะมีมลภาวะที่อาจเกิดขึ้นทั้ง เสียง ฝุ่น รวมไปถึงกองวัสดุที่อาจจะวางกีดขวางเส้นทางของเพื่อนบ้าน เราควรแจ้งระยะเวลากำหนดเสร็จให้เพื่อนบ้านได้รับทราบ และในบางหมู่บ้านมีกฎระเบียบและอาจจะต้องทำสัญญาวางมัดจำความเสียหายให้กับโครงการไว้ด้วย ดังนั้น ควรแจ้งนิติบุคคล และเพื่อนบ้านของคุณให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เพื่อนบ้าน และหมู่บ้านได้เตรียมตัวก่อน อีกทั้งช่วยป้องกันการเกิดปัญหาตามมาภายหลัง